Integritetspolicy

Här nedan sammanfattar vi hur vi hanterar din information. Du är alltid välkommen att ställa frågor direkt till oss.

Inledningsvis

Matchify är en digital plattform för handläggning av matchning- och rekryteringsprocesser.

Vi hanterar dina uppgifter i enlighet med GDPR och annan lagstiftning. Uppgifterna kan hanteras av dig, din handledare och dennes kollegor, samt av personalen på Matchify.

Vilken information ger du till oss?

Du som användare av tjänsten väljer själv vilka personuppgifter du vill dela med dig utav.

Hur använder vi informationen?

Vi använder informationen endast för att uppfylla tjänstens syfte till matchning- och rekryteringsprocesser.

Ger vi bort din information?

Din information kan delas med till arbetsgivare som en del av att uppfylla tjänstens syfte.

Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar din information tills vidare eller så länge det uppfyller de ändamål som tjänsten avser att fullfölja.

Kan du begära ut din information?

Ja, du har i enlighet med GDPR rätt att begära ut all information vi samlat om dig.

Kan du radera informationen om dig själv?

Ja, du har rätt att själv korrigera eller begära att vi raderar din information.

Hur hanterar vi "kakor"?

Vi använder för närvarande inga så kallade ”kakor”.

Vad händer om vi ändrar på något i integritetspolicyn?

Vi informerar alltid i god tid om planerade ändringar i vår integrationspolicy.

Hur kommer du i kontakt med oss?

Du når oss enklast på hej@matchify.se

Läs våra användarvillkor.